Dzienisiuk Dorota, Podwyższony wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna - zasady obowiązujące do 30 września 2017 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2017 r.
Autor:

Podwyższony wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna - zasady obowiązujące do 30 września 2017 r.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Od stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany podwyższające wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Zmiany te mają wpływ również na ochronę stosunku pracy w wieku przedemerytalnym, zmienia się bowiem moment, od którego należy liczyć czteroletni okres trwania ochrony.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX