Podwyżka wynagrodzeń pracowników samorządowych z wyboru oraz diet radnych - OpenLEX

Lewandowski Tomasz, Podwyżka wynagrodzeń pracowników samorządowych z wyboru oraz diet radnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Podwyżka wynagrodzeń pracowników samorządowych z wyboru oraz diet radnych

W dniu 1 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany m.in. w zakresie wysokości wynagrodzenia pracowników samorządowych z wyboru oraz diet radnych. Zmienione przepisy mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX