Kardas Bartłomiej, Podwykonawstwo na gruncie nowego PZP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Podwykonawstwo na gruncie nowego PZP

Komentarz obejmuje analizę przepisów ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p., regulujących zagadnienia udziału podwykonawców w procedurze udzielenia zamówienia publicznego, zasad realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, a także ograniczeń związanych z angażowaniem podwykonawców w procesie realizacji publicznego zlecenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX