Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Podsumowanie zmian w Prawie budowlanym w 2019 r. - opracowanie odpowiedzi na pytania

Pytania z webinaru z dnia 27 stycznia 2020 r. – Michał Bursztynowicz

1. Czy do pozwoleń na budowę i zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków organy AAB winy żądać pozwolenia wodno-prawnego? Wydanie decyzji wodno-prawnej, oprócz badań geotechnicznych i wykonania operatu wodno-prawnego trwa około 3-4 miesiące i koszt dokumentów około 4 tys.zł - czy to nie jest nadintrerpretacja przepisów i niepotrzebne narażanie na koszty? Inwestorzy nie będą zgłaszać przydomowych oczyszczalni ścieków tylko zbiorniki..."

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud., pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę. Zamierzenie takie wymaga jednak dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4 (art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud.). Zgodnie z kolei z art. 30 ust. 2pr. bud., w zgłoszeniu należy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?