Podstawy prawne zatrudnienia pracowników samorządowych - zagadnienia ogólne oraz zatrudnienie na podstawie wyboru - OpenLEX

Szewczyk Helena, Podstawy prawne zatrudnienia pracowników samorządowych - zagadnienia ogólne oraz zatrudnienie na podstawie wyboru

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autor:

Podstawy prawne zatrudnienia pracowników samorządowych - zagadnienia ogólne oraz zatrudnienie na podstawie wyboru

W niniejszym komentarzu, w oparciu o doświadczenia praktyczne, orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny, ukazano przede wszystkim istotne odrębności związane z procedurą zatrudniania w samorządzie terytorialnym na różnych podstawach prawnych. Celem komentarza jest pomoc w wyeliminowaniu istniejących w praktyce błędów merytorycznych i uchybień formalnych, które niestety zdarzają się w procesie zatrudniania na wolne stanowiska pracowników samorządowych. Natomiast świadomie pominięto kwestie uregulowane przez powszechne ustawodawstwo pracy oraz przez tzw. prawo samorządowe ustrojowe. W tym zakresie można bowiem sięgnąć do istniejących w tym zakresie podręczników i komentarzy.

Komentarz praktyczny poświęcony jest zagadnieniom ogólnym oraz zatrudnieniu na podstawie wyboru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX