Podstawy prawne funkcjonowania bancassurance - OpenLEX

Maśniak Dorota, Podstawy prawne funkcjonowania bancassurance

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podstawy prawne funkcjonowania bancassurance

Niniejszy komentarz praktyczny poświęcony jest aspektom prawnym wykorzystywania ubezpieczeń przez banki w ramach powiązań pomiędzy instytucjami finansowymi, określanych mianem bancassurance. Wykorzystywanie ubezpieczeń jako kanału dystrybucji produktów ubezpieczeniowych stanowi przedmiot zainteresowania Rekomendacji U KNF wydanej w czerwcu 2014 roku. Z uwagi na brak „twardych” regulacji dotyczących wprost bancassurance Rekomendacja U nabiera szczególnego znaczenia. Pottwierdza ona konieczność dostosowania praktyki bankowej do przepisów prawa ubezpieczeniowego, które nie uwzględniają specyfiki bancassurance, ale odnoszą się do stosunków ubezpieczenia w ramach których banki funkcjonują. Przyjęcie określonej roli w relacji z ubezpieczycielem wymaga dostrzeżenia konsekwencji prawnych, na co wskazuje w Rekomendacji U KNF.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?