Godlewska Katarzyna, Podstawowe obowiązki BHP lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 kwietnia 2022 r.
Autor:

Podstawowe obowiązki BHP lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską

W komentarzu omówiono zagadnienia dotyczące podstawowych obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jakie spoczywają na lekarzach i lekarzach dentystach prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, związane z zatrudnianiem przez nich osób na umowę o pracę lub organizowaniem wykonywania pracy przez osoby fizyczne na podstawie umów cywilnoprawnych, a także w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX