Falkowski Bartłomiej, Świtkowski Marcin, Podstawowe błędy przy wypełnianiu wniosków egzekucyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Podstawowe błędy przy wypełnianiu wniosków egzekucyjnych

Komentarz przedstawia najczęściej występujące braki formalne i błędy, które powodują niemożność wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub mogą wpływać na jego szybkość bądź skuteczność. Autorzy wskazują podstawowe warunki, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie egzekucji kierowany do komornika sądowego, aby nie został on oddalony z przyczyn formalnych oraz możliwie najlepiej wspomagał wykonanie orzeczenia sądu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX