Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych - OpenLEX

Kozłowska Małgorzata, Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 października 2020 r.
Autor:

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, która jednak nie może być wyższa od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego w okresie 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?