Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn - OpenLEX

Krywan Tomasz, Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn

Wysokość podatku od spadku i darowizn (jak i większości innych podatków) stanowi efekt przemnożenia podstawy opodatkowania przez stawkę tego podatku. A zatem podstawa opodatkowania stanowi jeden z dwóch czynników, od których zależy wysokość podatku od spadków i darowizn. Sposób ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn określają przepisy art. 7-13 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn - dalej u.p.s.d. W niniejszym komentarzu autor przybliża zagadnienia związane z tą problematyką.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX