Krywan Tomasz, Podstawa opodatkowania VAT w imporcie towarów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podstawa opodatkowania VAT w imporcie towarów

Podstawa opodatkowania stanowi kwotę, od której naliczany jest VAT (według właściwej dla danej czynności stawki tego podatku). Podstawa opodatkowania jest zatem jednym z dwóch czynników (obok stawki podatku) decydujących o wysokości VAT. W niniejszym komentarzu omówione zostaną zasady na jakich jest ona ustalana w imporcie towarów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX