Krywan Tomasz, Podstawa opodatkowania VAT przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (WNT)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podstawa opodatkowania VAT przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (WNT)

Zasady ustalania podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów określają przepisy art. 30a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Przepisy te nie mają charakteru samodzielnego, gdyż przewidują odpowiednie stosowanie przepisów art. 29a u.p.t.u. W niniejszym komentarzu Autor przybliży zasady obowiązujące przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX