Podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, ulgi i zwolnienia oraz termin zapłaty karty podatkowej - OpenLEX

Dzwonkowski Henryk, Podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, ulgi i zwolnienia oraz termin zapłaty karty podatkowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 18 maja 2016 r.
Autor:

Podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, ulgi i zwolnienia oraz termin zapłaty karty podatkowej

W przepisach o karcie podatkowej nie występuje podstawa opodatkowania ani jako element konstrukcyjny podatku, ani jako jednostkowa i konkretna podstawa opodatkowania w zobowiązaniu podatkowym konkretnego podatnika. Ryczałty podatkowe są bowiem takimi konstrukcjami, w których rezygnuje się niekiedy z ustalania podstawy opodatkowania w odniesieniu do poszczególnych podmiotów podatkowych, a nawet rezygnuje się całkowicie z instytucji podstawy opodatkowania. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w liczbie i rodzaju elementów danej konstrukcji prawno-podatkowej. Są one przedmiotem analizy w niniejszym komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX