Podstawa opodatkowania podatkiem od gier - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Podstawa opodatkowania podatkiem od gier

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podstawa opodatkowania podatkiem od gier

Niezbędnym etapem samoobliczania przez podatnika, czy też wymierzenia przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego jest określenie podstawy opodatkowania. Bez znajomości tego elementu nie sposób bowiem ustalić wysokości należnego podatku. Nie inaczej sprawa ta przedstawia się w podatku od gier. Tutaj zagadnienia powyższe są o tyle interesujące, że podstawa opodatkowania ma charakter bardzo niejednorodny. Komentarz niniejszy poświęcony jest tym zagadnieniom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX