Kozłowski Marcin, Podstawa odpowiedzialności cywilnej notariusza, odpowiedzialność za zastępcę i innych pracowników kancelarii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podstawa odpowiedzialności cywilnej notariusza, odpowiedzialność za zastępcę i innych pracowników kancelarii

Notariusz jako osoba dokonująca czynności odgrywających ogromną rolę w obrocie prawnym i rodzących doniosłe skutki, a także obdarzona zaufaniem stron tych czynności, odpowiada za prawidłowość i staranność swoich działań. Odpowiedzialność notariusza może przybrać postać odpowiedzialności: dyscyplinarnej, podatkowej, karnej i cywilnej. Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba kompleksowego ujęcia zagadnienia odpowiedzialności cywilnej notariusza. Z uwagi na obszerność tematu analiza problematyki skupia się na przedstawieniu: podstawy odpowiedzialności cywilnej notariusza, kwestii odpowiedzialności notariusza za zastępcę notariusza i innych pracowników kancelarii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX