Rycak Magdalena, Podróże służbowe kierowców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podróże służbowe kierowców

W przypadku kierowców oraz pracowników stale przemieszczających się w terenie (np. akwizytorów) problem podróży służbowych jest szczególnie złożony, ponieważ specyfika ich pracy polega na tym, że stale znajdują się poza siedzibą pracodawcy. Rezultatem tego jest odrębne zdefiniowanie przez ustawodawcę podróży służbowej kierowców w ustawie o czasie pracy kierowców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX