Podróże służbowe, delegowanie a skierowanie pracownika do pracy za granicą UE - OpenLEX

Handzlik Marta, Podróże służbowe, delegowanie a skierowanie pracownika do pracy za granicą UE

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podróże służbowe, delegowanie a skierowanie pracownika do pracy za granicą UE

Niniejszy poradnik ma na celu wskazanie różnic między podróżą służbową zagraniczną (zwaną potocznie delegacją), oddelegowaniem pracownika do pracy na terenie Unii Europejskiej oraz skierowaniem do pracy poza obszar Unii Europejskiej. Przed podjęciem decyzji o wysłaniu pracownika do pracy za granicę, należy przeanalizować długość pobytu, charakter i miejsce wykonywania pracy, a także relacje łączące w tym okresie pracownika z pracodawcą. Od tych przesłanek zależy bowiem to czy trzeba zmienić umowę o pracę, czy płacić pracownikowi diety, albo inne świadczenia oraz czy i gdzie pracownik będzie ubezpieczony.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX