Kowalski Radosław, Podróż służbowa w kosztach podatkowych pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Podróż służbowa w kosztach podatkowych pracodawcy

Pomimo rozwoju środków komunikacji na odległość, wciąż trudno jest sobie wyobrazić, by w niektórych branżach i zawodach pracownicy wykonywali swoje obowiązki nie odbywając podróży służbowych. Wysyłając pracowników w podróż służbową, pracodawca musi liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków. W komentarzu omówiono pojęcie podróży służbowej oraz diety przysługującej z tytułu tej podróży. Poruszono ponadto kwestię dokumentowania kosztów podróży służbowej oraz dopuszczalności kwalifikowania wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z odbywaniem przez pracowników podróży służbowych jako kosztów podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX