Podpis elektroniczny w zamówieniach publicznych - OpenLEX

Andała-Sępkowska Justyna, Podpis elektroniczny w zamówieniach publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Podpis elektroniczny w zamówieniach publicznych

Komentarz omawia założenia i proces elektronizacji polskich zamówień publicznych, w szczególności w kontekście wprowadzenia podpisu elektronicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Uwzględnia wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX