Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podmioty podlegające kontroli PIP

Organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej jest Państwowa Inspekcja Pracy. Instytucja ta ma większe lub mniejsze kompetencje kontrolno – nadzorcze nie tylko w stosunku do pracodawców. Warto zatem wiedzieć kto może spodziewać się wizyty inspektora pracy oraz w jakim zakresie jego działalność może być skontrolowana.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?