Wrzecionek Rafał, Podmiot uprawniony do złożenia testamentu u notariusza

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podmiot uprawniony do złożenia testamentu u notariusza

Czynność notarialna polegająca na otwarciu i ogłoszeniu testamentu winna niewątpliwie nastąpić po wcześniejszym złożeniu testamentu będącego przedmiotem tej czynności u notariusza, który będzie jej dokonywał, lecz nie wcześniej niż po otrzymaniu dowodu śmierci spadkodawcy. Czynność notarialna otwarcia i ogłoszenia testamentu charakteryzuje się złożoną strukturą wewnętrzną. Niniejszy komentarz poświęcony został zagadnieniu podmiotu uprawnionego do złożenia testamentu u notariusza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX