Kochanowski Marcin, Majewski Jarosław, Podmiot przestępstwa sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej (art. 171 ust. 5 prawa bankowego)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Podmiot przestępstwa sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej (art. 171 ust. 5 prawa bankowego)

Komentarz przedstawia zagadnienie związane z przestępstwem sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej. Prawo bankowe kryminalizuje umyślne akty bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę bankową. Czyn zabroniony ujęty w ustawie należy do kategorii tzw. przestępstw indywidualnych. Wyrażenie „kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy bankowej” użyte dla określenia kręgu jego potencjalnych sprawców przesądza o tym, że wypełnić jego znamiona może nie każdy zdatny podmiot odpowiedzialności karnej, ale jedynie osoba, na której ciąży obowiązek dochowania tajemnicy bankowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX