Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku - OpenLEX

Łokaj Maciej, Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku

Celem poniższego komentarza jest syntetyczne przedstawienie najważniejszych zmian w zakresie szeroko rozumianego prawa praca w roku 2017. Należy zaakcentować, iż systematyka niniejszej analizy nie jest efektem przyjęcia hierarchii ważności poszczególnych zmian, albowiem autor omawia je według podziału na akty prawne, które w odpowiednim zakresie zostały znowelizowane. Taka systematyka wydaje się najbardziej odpowiednia z punktu widzenia wygody czytelnika. Autor w pierwszej kolejności prezentuje najistotniejsze zmiany w ramach regulacji Kodeksu pracy, następnie przechodzi do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a na koniec koncentruje się ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX