Łokaj Maciej, Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2016 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2016 r.

Analizując planowane w roku 2016 nowelizacje obowiązujących przepisów, należy stwierdzić, iż z punktu widzenia podmiotu leczniczego jako pracodawcy, zbliżający się rok będzie niezwykle istotny. Uwzględniając powyższe, koniecznym jest kompleksowe omówienie najważniejszych zmian, zaplanowanych na 2016 rok. Autor koncentruje się na wybranych nowelach regulacji prawnych, które w jego ocenie będą miały największy wpływ na funkcjonowanie placówek medycznych w przyszłym roku. W komentarzu zaprezentowano zarówno zmiany, które wchodzą w życie z początkiem roku, tj. 1 lub 2 stycznia 2016 r., jak i takie, które decyzją ustawodawcy obowiązywać będą od nieco późniejszej daty, tj. 22 lutego 2016 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX