Handzlik Marta, Podległość służbowa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podległość służbowa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Niniejszy komentarz omawia zagadnienia związane z podległością służbową między osobami zatrudnionymi w szkole. W zależności od tego, czy podległość służbowa powstaje między dwoma pracownikami pedagogicznymi (dyrektor szkoły i nauczyciel), czy też między pracownikiem pedagogicznym a niepedagogicznym (dyrektor szkoły i na przykład woźny), taka podległość służbowa będzie albo dozwolona, albo zabroniona w związku z faktem, że pracownicy niepedagogiczni są pracownikami samorządowymi podlegającemu zakazowi zatrudniania w przypadku bezpośredniej podległości służbowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX