Kozłowska Małgorzata, Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika spółki cywilnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 października 2005 r.
Autor:

Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika spółki cywilnej

Wspólnik spółki cywilnej posiada status przedsiębiorcy tylko w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że podlega on ubezpieczeniom społecznym, jeśli faktycznie wykonuje działalność gospodarczą w ramach spółki, od dnia jej rozpoczęcia do zaprzestania prowadzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX