Podejście oparte na ryzyku jako podstawa kształtowania obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających - OpenLEX

Poszwiński Chrystian, Podejście oparte na ryzyku jako podstawa kształtowania obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Podejście oparte na ryzyku jako podstawa kształtowania obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających

Podmioty obsługujące karty płatnicze, firmy telekomunikacyjne, instytucje finansowe, zakłady pracy, firmy świadczące usługi medyczne, internetowe kantory wymiany walut, kancelarie, agencje pracy tymczasowej i wiele innych zostaną objęte 25.05.2018 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE – dalej RODO. Od dnia obowiązywania RODO wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, będą wymagały uprzedniego dostosowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?