Gawrychowska-Kłak Ewa, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor:

Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Artykuł dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorców i ich pracowników, jakie są przewidziane w Poddziałaniu 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Komentarz omawia przede wszystkim kryteria, jakie powinien spełnić projektodawca, który chce pozyskać środki finansowe na swoje przedsięwzięcie z regionalnego Poddziałania 8.1.1. Dodatkowo materiał przedstawia krok po kroku, jakie czynności wiążą się z pozyskiwaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zarówno po stronie projektodawcy, jak i instytucji odpowiedzialnej za wybór projektu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy