Szymański Kamil, Poddanie się badaniom lekarskim, jako obowiązek pracownika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2023 r.
Autor:

Poddanie się badaniom lekarskim, jako obowiązek pracownika

Praca, mimo że daje człowiekowi ogromne korzyści, nie zawsze jest obojętna dla zdrowia ludzkiego. Po pierwsze, w związku z pracą może dojść do wypadku przy pracy. W perspektywie długofalowej, praca może wpłynąć na rozwój u pracownika różnego rodzaju chorób zawodowych. Poza tym dla zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków procesu zatrudnienia, niezwykle istotne jest stwierdzenie, czy pracownik jest w ogóle zdolny do wykonywania danej pracy, a zatem czy jego stan zdrowia pozwala na świadczenie konkretnej pracy na określonym stanowisku. W komentarzu omówiono rodzaje, ogólne zasady i tryb przeprowadzania badań profilaktycznych. Ponadto, dokonano charakterystyki obowiązków pracodawcy w tym zakresie, jak również zwrócono uwagę na badania związane z długotrwałą niezdolnością do pracy oraz badania osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX