Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Poddanie określonej osoby przymusowej kwarantannie podczas epidemii koronawirusa - konsekwencje prawne

Ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ustawodawca uregulował najważniejsze kwestie umożliwiające podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, a stanowiące uzupełnienie podstawowych regulacji zawartych przede wszystkim w ustawie z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W związku z powyższym warto dokonać analizy zagadnień związanych z poddaniem osoby kwarantannie lub izolacji, tym bardziej, że rozwój epidemii powoduje coraz częstsze zastosowanie przez służby sanitarne przywołanych wyżej rozwiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?