Bartosiewicz Adam, Podatnicy wykonujący wolne zawody - opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podatnicy wykonujący wolne zawody - opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Od pewnego czasu podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy wykonują niektóre wolne zawody, uzyskali możliwość opodatkowania pochodzących z tego tytułu przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Możliwość opodatkowania ryczałtem niektórych przychodów osób fizycznych powstała z dniem 1.01.2003 r. Przed tą datą uzyskiwanie przychodów z wykonywania wolnych zawodów było przeszkodą dla możliwości opodatkowania jakichkolwiek przychodów w formie ryczałtu. Trzeba także zwrócić uwagę, że od 1.01.2021 r. zmiana definicji wolnego zawodu spowodowała rozszerzenie możliwości opodatkowania w tej formie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy