Podatnicy podatku od nieruchomości - OpenLEX

Krywan Tomasz, Podatnicy podatku od nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podatnicy podatku od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W niniejszym komentarzu autor przedstawia zasady na jakich podatnikami tego podatku stają się spółki osobowe prawa handlowego, spółki cywilne, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne. Szczególną uwagę poświęca zagadnieniom związanym z posiadaniem zależnym oraz współwłasnością.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX