Bartosiewicz Adam, Podatnicy podatku akcyzowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Podatnicy podatku akcyzowego

` ` =Akcyza jest specyficznym podatkiem pośrednim. Jest bowiem podatkiem konsumpcyjnym, obciążającym obrót. Jest ona wszakże podatkiem selektywnym, tzn. nakładanym tylko na określone towary (wyroby akcyzowe). Ponadto jest podatkiem jednofazowym, czyli pobieranym tylko na jednym szczeblu obrotu. Sprawia to, że choć definicja podatnika znajdująca się w przepisach Ordynacji podatkowej znajduje zastosowanie do podatników akcyzy, to jednak nie są nimi wszystkie podmioty, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX