Dawidziuk Mirosław, Podatkowe różnice kursowe przy kredytach (pożyczkach)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podatkowe różnice kursowe przy kredytach (pożyczkach)

Reguły ustalania różnic kursowych z tytułu kredytów (pożyczek) w walucie obcej zostały „bezpośrednio i wprost” uregulowane w prawie podatkowym. Wcześniej toczyła się dyskusja co do samego faktu powstania różnic kursowych przy kredytach (pożyczkach). Praktyka i orzecznictwo ukształtowało pozytywne stanowisko w kwestii konieczności rozliczania różnic kursowych przy kredytach (pożyczkach) w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy podatkowe umożliwiają wybór metody rozliczania różnic kursowych w oparciu o przepisy o rachunkowości albo ustawy podatkowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX