Podatkowe i bilansowe aspekty wnoszenia aportów do spółki z o.o. - OpenLEX

Gos Waldemar, Podatkowe i bilansowe aspekty wnoszenia aportów do spółki z o.o.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Podatkowe i bilansowe aspekty wnoszenia aportów do spółki z o.o.

Kapitał zakładowy spółki z o.o. może być pokryty wkładem pieniężnym albo wkładem niepieniężnym lub częściowo wkładem pieniężnym i niepieniężnym. Przykładem aportu (wkładu niepieniężnego) mogą być nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, zapasy. W niniejszym komentarzu autor przedstawił podatkowe i bilansowe aspekty wnoszenia aportów do spółki z o.o., takie jak wycena aportu, uregulowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług związane z jego wniesieniem, a także kwestie związane z obejmowaniem wkładów powyżej ich wartości nominalnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX