Bartosiewicz Adam, Podatkowe aspekty szkolenia pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podatkowe aspekty szkolenia pracowników

Od dłuższego czasu w gospodarce postępuje proces specjalizacji pracowników w bardzo wąskich dziedzinach. Daleko posunięta specjalizacja wymaga coraz większego zasobu wiedzy i umiejętności, a droga ich zdobycia wiedzie często przez uczestnictwo w odpowiednich szkoleniach, kursach, konferencjach, seminariach etc. Ich koszty ponoszą zazwyczaj pracodawcy, w których interesie jest, aby pracownicy dysponowali odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Komentarz poświęcono skutkom podatkowym po stronie pracownika, jak i pracodawcy, powstającym w takiej sytuacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX