Zieleń Sławomir, Podatki jako cena pozyskania kredytów przez przedsiębiorców - optymalizacja podatkowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podatki jako cena pozyskania kredytów przez przedsiębiorców - optymalizacja podatkowa

Przedmiotem komentarza jest próba analizy ekonomicznej kosztów pozyskania kredytu z uwzględnieniem podatków. Autor wyjaśnia definicję kredytu, jak również wydatki związane z kredytem, które mogą stanowić koszt podatkowy u podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Kompleksowo wyjaśnia, w jaki sposób obniżenie ceny kredytu w związku z podatkiem może być korzystne dla podatnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX