Jamroży Marcin, Podatki a decyzje finansowe przedsiębiorcy - optymalizacja podatkowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podatki a decyzje finansowe przedsiębiorcy - optymalizacja podatkowa

Opracowanie w sposób selektywny przedstawia wpływ podatków dochodowych na decyzje finansowe przedsiębiorcy. Analizie podatkowej poddano w szczególności podstawowe instrumenty finansowania wewnętrznego (amortyzacja) oraz finansowania zewnętrznego (ze środków własnych lub w formie pożyczek od wspólników) w spółkach kapitałowych. W zarysie przedstawiono wybrane aspekty, związane z finansowaniem spółek osobowych. Dla potrzeb opracowania celowe jest przyjęcie założenia, że znany jest już program inwestycyjny oraz wysokość zapotrzebowania na środki finansowe; wtedy problem decyzyjny sprowadza się do wyboru źródła finansowania określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX