Banasik Paweł, Kałążny Adam, Morawski Wojciech, Podatek od przychodu z budynków – następca minimalnego podatku dochodowego od wartości budynków komercyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autorzy:

Podatek od przychodu z budynków – następca minimalnego podatku dochodowego od wartości budynków komercyjnych

Od początku 2019 r. minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych zostanie zastąpiony tzw. podatkiem od przychodów z budynków. Zostaną nim objęte wszystkie położone na terytorium Polski budynki stanowiące własność lub współwłasność podatnika, które zostały oddane w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX