Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Płeć szefa – kobiety na stanowiskach kierowniczych

W gronie członków kadr zarządzających przedsiębiorstwami od połowy lat 70-tych XX w. zaczęły pojawiać się coraz liczniej kobiety. Jedynie nielicznym udawało się i udaje się osiągać najwyższe szczeble kariery. Kobieta na stanowisku kierowniczym jest zjawiskiem tym rzadszym im wyższe szczeble hierarchii organizacyjnej brane są pod uwagę. Już sam język stawia ograniczenia dla opisywania zjawiska: w języku polskim znajdziemy słowa takie jak pielęgniarka, nauczyciela, telefonistka, natomiast słowo prezes jest rodzaju męskiego. Współczesny rynek pracy otwiera kobietom wiele możliwości awansu, lecz awans ten nie dla wszystkich jest atrakcyjny. Często wiąże się z kompromisami w życiu osobistym a także wobec stylu zachowania. Często oznacza to konieczność przyjęcia męskiego stylu zachowania i przewodzenia ludziom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?