Karkowska Dorota, Płatny urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Płatny urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych

Uwagi dotyczą art. 61a ust. 4 ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – dalej u.z.p.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX