Bartosiewicz Adam, Płatność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 12 czerwca 2024 r.
Autor:

Płatność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą podatku dochodowego. Ułatwienia dotyczą także płatności należnego ryczałtu za dane okresy rozliczeniowe. Po części wynika to z charakteru samego ryczałtu, który jest płatny wedle stawki płaskiej (liniowej). Kolejnym uproszczeniem jest to, iż podatnik płacący ryczałt za dany okres rozliczeniowy nie składa deklaracji podatkowych. Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany złożyć zeznanie roczne. W zeznaniu wykazuje się wielkość osiągniętych przychodów, przysługujące odliczenia oraz należny ryczałt za dany rok podatkowy. Podatnicy opodatkowani ryczałtem są opodatkowani „płaską” stawką, nie mają możliwości preferencyjnego opodatkowania się, a odliczeń mogą dokonywać na bieżąco w ciągu roku podatkowego. Stąd też w większości przypadków należny ryczałt wykazany w zeznaniu nie powinien się różnić od sumy zaliczek na ryczałt uiszczonych w ciągu roku podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX