Bartosiewicz Adam, Płatnik podatku od gier

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Płatnik podatku od gier

W wielu podatkach istotnym elementem procesu wykonywania zobowiązań podatkowych jest osoba płatnika. Na gruncie podatku od gier rola płatnika jest znacznie zmarginalizowana. Tym niemniej warto przedstawić zadania płatnika także na gruncie tego podatku, choćby ze względów porównawczych. Te właśnie kwestie omawia poniższy komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX