Płatnicy podatku od spadków i darowizn - OpenLEX

Matusiakiewicz Łukasz, Płatnicy podatku od spadków i darowizn

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Płatnicy podatku od spadków i darowizn

Komentarz omawia zakres zastosowania przepisów o płatnikach podatku od spadków i darowizn, obowiązki notariuszy jako płatników (pobór podatku, prowadzenie odpowiednich rejestrów, obowiązki w stosunku do podatników) oraz kwestie odpowiedzialności notariusza jako płatnika podatku. Można zaryzykować stwierdzenie, że występowanie w praktyce instytucji płatnika nie jest ani tak częste, jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (gdzie podatnikiem jest np. pracodawca) lub nawet podatku od czynności cywilnoprawnych, ale również nie tak wąskie, jak w przypadku podatku od towarów i usług.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX