Bujalski Rafał, Platformy internetowe będą zgłaszać dochody handlujących

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Platformy internetowe będą zgłaszać dochody handlujących

Abstrakt

Zapobieganiu nieodprowadzaniu podatków przez handlujących za pośrednictwem platform internetowych oraz wzmocnieniu współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi UE służyć ma opublikowana właśnie nowelizacja dyrektywy o współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Tytuł aktu prawnego

Dyrektywa 2021/514 zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

Podmioty, których dotyczy akt prawny

operatorzy platform internetowych

podmioty dokonujące sprzedaży towarów lub oferujące usługi za pośrednictwem platform internetowych

doradcy podatkowi

organy podatkowe

Opis aktu prawnego

Nowelizacja dyrektywy 2011/16 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania jest odpowiedzią na rosnącą skalę sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem platform internetowych i związane z tym problemy fiskalne. Dochody osiągane z tego rodzaju handlu pozostają bowiem często niezgłoszone, co skutkuje brakiem odprowadzenia podatku, zwłaszcza gdy dana platforma działa w kilku państwach naraz. Państwa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX