Lesińska Joanna, Planowanie urlopów wypoczynkowych nauczycieli, dyrektorów przedszkoli i pracowników niepedagogicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Planowanie urlopów wypoczynkowych nauczycieli, dyrektorów przedszkoli i pracowników niepedagogicznych

Opracowanie dotyczy planu urlopów w przedszkolach publicznych zarówno prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne podmioty. Przedstawia zagadnienia związane z ustalaniem planu, jego znaczeniem oraz dopuszczalnymi przypadkami wykorzystania urlopu poza planem i przesunięciami terminu urlopu przewidzianego w planie.

W związku z powyższym materiał w szczególności można polecić dyrektorom oraz pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym publicznych przedszkoli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX