Wlaźlak Katarzyna, Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu zbiorowego dotyczą planowania jego rozwoju, organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzania tym transportem. Planowanie przejawia się przede wszystkim w kształtowaniu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Należy zwrócić uwagę, że generalnie plan ten ma szerokie zastosowanie. Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym stosuje się bowiem zarówno na terytorium RP, jak i w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim, a nawet w żegludze śródlądowej. W komentarzu odniesiono się również do specyficznych cech planu transportowego, w tym jego istoty prawnej, szczególnej procedury uchwalania oraz treści i wykonywania planu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX