Grzejszczak Paweł, Plan urządzenia lasu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Plan urządzenia lasu

Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarki leśnej, opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Komentarz przedstawia kryteria jakie musi spełnić co do treści, trybu sporządzenia, zatwierdzenia plan urządzenia lasu, uproszczony plan urządzenia lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu. Artykuł zawiera także ważne informacje dotyczące nadzoru oraz zmiany tych planów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX