Bufnal Anna, CIC Kancelaria, Plan organizacji ruchu w związku z realizacją budowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Plan organizacji ruchu w związku z realizacją budowy

Autorzy komentarza analizują przypadki, w których zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego w trakcie realizacji budowy. Opisują cały tryb postępowania z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego, jak również zwracają uwagę na warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX