Sługocka Martyna, Plan ogólny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Plan ogólny

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powoli staje się przeszłością. Zgodnie z dużą reformą planowania przestrzennego akt ten zostanie zastąpiony przez plan ogólny. W komentarzu omówiono treść i zasady uchwalania planu ogólnego oraz wskazano charakterystyczne cechy tej uchwały.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX